25 November 2015

De HG-repository

De HG repository is de centrale digitale bewaarplek van alle kennisproducten van de onderzoekers, lectoren én studenten van de Hanzehogeschool Groningen. In het publicatiebeleid van de Hanzehogeschool staat dat alle kennisproducten van de onderzoeken die tijdens  de diensttijd van de HG zijn uitgevoerd moeten worden opgenomen in de HG Repository.

Kennis delen

Het doel is kennisdelen; lectoren en hun onderzoekers kunnen door kennis delen andere wetenschappers, studenten en mensen in het werkveld inspireren en stimuleren.
Ook is het een manier om in contact te komen met anderen die met hetzelfde bezig zijn. 


Open Access stimuleert kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en werkveld.
Naast kennisdelen is de repository ook het enige instrument voor het monitoren van prestatieafspraak 16. Een kennisproduct maakt pas onderdeel uit van deze prestatieafspraak  als deze is opgenomen in de HG Repository. ​

Invoeren & metadata

De onderzoeker hoeft niet zelf zijn of haar onderzoek in te voeren maar stuurt het kennisproduct op aan de HanzeMediatheek, samen met bepaalde metadata die gevraagd worden. Dit kan via een formulier op de site van de mediatheek
Een juiste manier van invullen vergroot de kans dat je kennisproduct teruggevonden wordt op bijvoorbeeld de HBO-Kennisbank, Narcis en Google Scholar.
De metadata die worden gebruikt in de repository zijn vastgesteld volgens wetenschappelijke standaarden die men ook in de repositories van de universiteiten gebruikt. (de zgn. EDU-standaarden). 

Opslaan & vinden

Alle kennisproducten die in Sharekit zijn opgenomen worden ook opgeslagen in het e-Depot (het digitale archief)  van de Koninklijke Bibliotheek. Zo blijven ze bewaard voor het nageslacht. Onderzoekers van de Hanzehogeschool kunnen zien welke kennisproducten zijn opgenomen in de repository.
Publicaties die openbaar gemaakt mogen worden zijn te vinden op de hbo kennisbank. Publicaties van lectoren komen ook op Narcis te staan.

Meer uitleg over de achtergrond van de HG repository is te vinden op de site van de hanzemediatheek.

^Wilma 

No comments:

Post a Comment