14 March 2016

Data journals: promotie van datapublicatie

Meer en meer wordt er met digitale onderzoeksdata gewerkt. Datasets worden duurzaam gearchiveerd en openbaar gemaakt en zijn daarmee herbruikbaar voor ander onderzoek.

Als je als onderzoeker bij jouw publicatie ook de onderliggende onderzoeksdata publiceert, word je meer geciteerd.
Sommige uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften moedigen onderzoekers aan om ook hun data te publiceren, andere stellen dit zelfs verplicht

De laatste jaren zijn de zgn. data journals in opkomst. Dit zijn digitale tijdschriften die zich geheel of gedeeltelijk richten op het publiceren van data papers, artikelen waarin een specifieke, online vindbare dataset wordt beschreven.


De beschrijving van een dataset in een data paper bestaat onder meer uit een samenvatting, achtergrondinformatie, informatie over de dataverzameling, -analyse, software, bestandsformaten en de data of link naar de vindplaats van de dataset in een data repository of data-archief.

Enkele voorbeelden van data journals:
GigaScience

Scientific Data

Journal of Open Psychology Data

Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences


Bij data journals gaat het dan ook primair om de promotie van onderzoeksdata, niet direct om de publicatie op basis van deze data. Het is een alternatieve manier om bekendheid te geven aan je onderzoek.

Wetenschapper 2.0: join the conversation!

Sinds sociale media een grote vlucht hebben genomen in het dagelijkse leven is dit een prachtige bron van data geworden voor bijvoorbeeld psychologisch onderzoek. Volgens een artikel op de site Frankwatching kan met sociale media data zelfs je persoonlijkheid en gezondheidsrisico’s voorspeld worden.
Maar hebben sociale media ook andere voordelen voor onderzoekers? Levert het zelf aanwezig zijn op sociale media ook wat op voor een onderzoeker?


Onderzoekers van de universiteit van Miami zeggen van wel. Zij deden in 2013 onderzoek naar tweets van onderzoekers en concludeerden dat het gebruik van Twitter de wetenschappers de mogelijkheid biedt om sneller met elkaar contact op te nemen, interdisciplinaire samenwerking te stimuleren en de resultaten van de research naar een breed en divers publiek te communiceren.
Hoe kan 2.0 ingezet worden in de wetenschap? Ook in Nederland wordt hier door wetenschappers over gesproken. Eén van de initiatieven is wetenschapper 2.0, door onder andere medewerkers van TU Delft en WageningenUR.


Geïnteresseerd? Join the conversation! Er is een blog, een LinkedIn groep en een Twitter account met als thema wetenschapper 2.0.

Ebooks over onderzoek

Voor recente e-books over onderzoek is Hanze WorldCat van de HanzeMediatheek een eerste ingang om geïnformeerd te worden. Via verschillende uitgeversplatforms is een uitgebreid HanzeMediatheek aanbod aan e-books gerealiseerd en toegankelijk gemaakt voor gebruikers met een hanze-account.

Via het platform van SpringerLink Complete eBooks Contemporary 2005+ zijn alleen al 43.763 titels beschikbaar. U kunt deze collectie van SpringerLink bekijken via ons overzicht van databanken. Kies hier voor Springerlink Complete eBooks en klik op: collectie rechtstreeks bij leverancier doorzoeken.

Een voorbeeld in dit platform met de zoekterm research design, gesorteerd met de meest recente titel bovenaan, leverde 613 titels op, waarvan hiernaast de eerste vijf titels.

25 November 2015

Ik zoek... een tijdschrift om in te publiceren

En dan is het moment daar.. je hebt je onderzoek afgerond en wil het publiceren. Maar in welk tijdschrift kun je dit het beste doen? 


Bij het kiezen van een tijdschrift om in te publiceren, kun je met verschillende dingen rekening houden;
  • de taal;
  • de dekking - bijvoorbeeld regionaal,nationaal of internationaal;
  • de publicatievorm - bijvoorbeeld gedrukt, online of Open Access;
  • het publiek van het tijdschrift.
Vaak wordt de eis gesteld dat je publiceert in een invloedrijk tijdschrift, dat wil zeggen een tijdschrift met een hoge impact in een bepaald vakgebied. De impactfactor is een maat om het relatieve aanzien van een wetenschappelijk tijdschrift aan te geven. Hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor. 

Check de impact met SCImago.

De vrij toegankelijke portal SCImago Journal & CountryRank bevat indicatoren om tijdschriften binnen bepaalde disciplines en landen onderling te vergelijken op hun belangrijkheid en geeft daarin een rangorde aan.
Ook is het mogelijk om gericht individuele titels te bekijken. De beschrijving bevat een “scope”, waarin je bijvoorbeeld kunt lezen wie het beoogde publiek van een tijdschrift is, wat de reikwijdte van het tijdschrift is en welke bijdragen welkom zijn. SCImago baseert zich op de citatie-gegevens uit de database Scopus®, de multidisciplinaire bibliografische en citatiedatabase voor wetenschappelijke literatuur van Elsevier B.V. 

^Manon

De HG-repository

De HG repository is de centrale digitale bewaarplek van alle kennisproducten van de onderzoekers, lectoren én studenten van de Hanzehogeschool Groningen. In het publicatiebeleid van de Hanzehogeschool staat dat alle kennisproducten van de onderzoeken die tijdens  de diensttijd van de HG zijn uitgevoerd moeten worden opgenomen in de HG Repository.

Kennis delen

Het doel is kennisdelen; lectoren en hun onderzoekers kunnen door kennis delen andere wetenschappers, studenten en mensen in het werkveld inspireren en stimuleren.
Ook is het een manier om in contact te komen met anderen die met hetzelfde bezig zijn. 


Open Access stimuleert kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en werkveld.
Naast kennisdelen is de repository ook het enige instrument voor het monitoren van prestatieafspraak 16. Een kennisproduct maakt pas onderdeel uit van deze prestatieafspraak  als deze is opgenomen in de HG Repository. ​

Invoeren & metadata

De onderzoeker hoeft niet zelf zijn of haar onderzoek in te voeren maar stuurt het kennisproduct op aan de HanzeMediatheek, samen met bepaalde metadata die gevraagd worden. Dit kan via een formulier op de site van de mediatheek
Een juiste manier van invullen vergroot de kans dat je kennisproduct teruggevonden wordt op bijvoorbeeld de HBO-Kennisbank, Narcis en Google Scholar.
De metadata die worden gebruikt in de repository zijn vastgesteld volgens wetenschappelijke standaarden die men ook in de repositories van de universiteiten gebruikt. (de zgn. EDU-standaarden). 

Opslaan & vinden

Alle kennisproducten die in Sharekit zijn opgenomen worden ook opgeslagen in het e-Depot (het digitale archief)  van de Koninklijke Bibliotheek. Zo blijven ze bewaard voor het nageslacht. Onderzoekers van de Hanzehogeschool kunnen zien welke kennisproducten zijn opgenomen in de repository.
Publicaties die openbaar gemaakt mogen worden zijn te vinden op de hbo kennisbank. Publicaties van lectoren komen ook op Narcis te staan.

Meer uitleg over de achtergrond van de HG repository is te vinden op de site van de hanzemediatheek.

^Wilma 

17 December 2014

Nieuw! Online woordenboeken


Studenten en medewerkers van de HanzeHogeschool hebben online toegang tot meerdere woordenboeken van Oxford Dictionaries en van Dale. Geen rare vertalingen met Google Translate meer of de juiste spelling Googlen, deze Nederlandse, Engelse en verschillende vertaalwoordenboeken zijn makkelijk te gebruiken op school maar ook thuis.

van Dale
Allereerst de van Dale woordenboeken. Hier zijn 2 versies van:

van Dale online professioneel; woordenboeken voor de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Zweeds. Je vindt hierin de juiste spelling, uitgebreide vertalingen, hoorbare uitspraak, veel tips en informatieve extra's zoals zakenbrieven.
Online toegang via de HanzeMediatheek site, ook thuis en op je laptop.

* Het van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Deze is beschikbaar op elke HG computer en bereikbaar via het startmenu. In dit woordenboek zit zowel de dikke van Dale als het groot woordenboek Hedendaagse taal.

Oxford Dictionaries
Daarnaast hebben we ook een licentie op een tweetal Oxford Dictionaries:

* Oxford English Dictionary; een uitgebreid Engels woordenboek met ongeveer 600.000 woorden waarvan de betekenis, historie en uitspraak wordt uitgelegd.

* Oxford Language Dictionaries; vertaalwoordenboeken met vertaalmogelijkheden van Engels - Duits, Duits - Engels, Engels - Spaans, Spaans - Engels.
Ook deze twee woordenboeken zijn via de site van de mediatheek toegankelijk, op school en thuis. 


09 June 2014

YouTube en auteursrecht

Ook op YouTube wordt aandacht besteed aan het auteursrecht. Je kunt het hier lezen, maar misschien bekijk je liever een filmpje