25 November 2015

Ik zoek... een tijdschrift om in te publiceren

En dan is het moment daar.. je hebt je onderzoek afgerond en wil het publiceren. Maar in welk tijdschrift kun je dit het beste doen? 


Bij het kiezen van een tijdschrift om in te publiceren, kun je met verschillende dingen rekening houden;
  • de taal;
  • de dekking - bijvoorbeeld regionaal,nationaal of internationaal;
  • de publicatievorm - bijvoorbeeld gedrukt, online of Open Access;
  • het publiek van het tijdschrift.
Vaak wordt de eis gesteld dat je publiceert in een invloedrijk tijdschrift, dat wil zeggen een tijdschrift met een hoge impact in een bepaald vakgebied. De impactfactor is een maat om het relatieve aanzien van een wetenschappelijk tijdschrift aan te geven. Hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor. 

Check de impact met SCImago.

De vrij toegankelijke portal SCImago Journal & CountryRank bevat indicatoren om tijdschriften binnen bepaalde disciplines en landen onderling te vergelijken op hun belangrijkheid en geeft daarin een rangorde aan.
Ook is het mogelijk om gericht individuele titels te bekijken. De beschrijving bevat een “scope”, waarin je bijvoorbeeld kunt lezen wie het beoogde publiek van een tijdschrift is, wat de reikwijdte van het tijdschrift is en welke bijdragen welkom zijn. SCImago baseert zich op de citatie-gegevens uit de database Scopus®, de multidisciplinaire bibliografische en citatiedatabase voor wetenschappelijke literatuur van Elsevier B.V. 

^Manon

De HG-repository

De HG repository is de centrale digitale bewaarplek van alle kennisproducten van de onderzoekers, lectoren én studenten van de Hanzehogeschool Groningen. In het publicatiebeleid van de Hanzehogeschool staat dat alle kennisproducten van de onderzoeken die tijdens  de diensttijd van de HG zijn uitgevoerd moeten worden opgenomen in de HG Repository.

Kennis delen

Het doel is kennisdelen; lectoren en hun onderzoekers kunnen door kennis delen andere wetenschappers, studenten en mensen in het werkveld inspireren en stimuleren.
Ook is het een manier om in contact te komen met anderen die met hetzelfde bezig zijn. 


Open Access stimuleert kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en werkveld.
Naast kennisdelen is de repository ook het enige instrument voor het monitoren van prestatieafspraak 16. Een kennisproduct maakt pas onderdeel uit van deze prestatieafspraak  als deze is opgenomen in de HG Repository. ​

Invoeren & metadata

De onderzoeker hoeft niet zelf zijn of haar onderzoek in te voeren maar stuurt het kennisproduct op aan de HanzeMediatheek, samen met bepaalde metadata die gevraagd worden. Dit kan via een formulier op de site van de mediatheek
Een juiste manier van invullen vergroot de kans dat je kennisproduct teruggevonden wordt op bijvoorbeeld de HBO-Kennisbank, Narcis en Google Scholar.
De metadata die worden gebruikt in de repository zijn vastgesteld volgens wetenschappelijke standaarden die men ook in de repositories van de universiteiten gebruikt. (de zgn. EDU-standaarden). 

Opslaan & vinden

Alle kennisproducten die in Sharekit zijn opgenomen worden ook opgeslagen in het e-Depot (het digitale archief)  van de Koninklijke Bibliotheek. Zo blijven ze bewaard voor het nageslacht. Onderzoekers van de Hanzehogeschool kunnen zien welke kennisproducten zijn opgenomen in de repository.
Publicaties die openbaar gemaakt mogen worden zijn te vinden op de hbo kennisbank. Publicaties van lectoren komen ook op Narcis te staan.

Meer uitleg over de achtergrond van de HG repository is te vinden op de site van de hanzemediatheek.

^Wilma