25 November 2015

Ik zoek... een tijdschrift om in te publiceren

En dan is het moment daar.. je hebt je onderzoek afgerond en wil het publiceren. Maar in welk tijdschrift kun je dit het beste doen? 


Bij het kiezen van een tijdschrift om in te publiceren, kun je met verschillende dingen rekening houden;
  • de taal;
  • de dekking - bijvoorbeeld regionaal,nationaal of internationaal;
  • de publicatievorm - bijvoorbeeld gedrukt, online of Open Access;
  • het publiek van het tijdschrift.
Vaak wordt de eis gesteld dat je publiceert in een invloedrijk tijdschrift, dat wil zeggen een tijdschrift met een hoge impact in een bepaald vakgebied. De impactfactor is een maat om het relatieve aanzien van een wetenschappelijk tijdschrift aan te geven. Hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor. 

Check de impact met SCImago.

De vrij toegankelijke portal SCImago Journal & CountryRank bevat indicatoren om tijdschriften binnen bepaalde disciplines en landen onderling te vergelijken op hun belangrijkheid en geeft daarin een rangorde aan.
Ook is het mogelijk om gericht individuele titels te bekijken. De beschrijving bevat een “scope”, waarin je bijvoorbeeld kunt lezen wie het beoogde publiek van een tijdschrift is, wat de reikwijdte van het tijdschrift is en welke bijdragen welkom zijn. SCImago baseert zich op de citatie-gegevens uit de database Scopus®, de multidisciplinaire bibliografische en citatiedatabase voor wetenschappelijke literatuur van Elsevier B.V. 

^Manon

No comments:

Post a Comment