14 March 2016

Wetenschapper 2.0: join the conversation!

Sinds sociale media een grote vlucht hebben genomen in het dagelijkse leven is dit een prachtige bron van data geworden voor bijvoorbeeld psychologisch onderzoek. Volgens een artikel op de site Frankwatching kan met sociale media data zelfs je persoonlijkheid en gezondheidsrisico’s voorspeld worden.
Maar hebben sociale media ook andere voordelen voor onderzoekers? Levert het zelf aanwezig zijn op sociale media ook wat op voor een onderzoeker?


Onderzoekers van de universiteit van Miami zeggen van wel. Zij deden in 2013 onderzoek naar tweets van onderzoekers en concludeerden dat het gebruik van Twitter de wetenschappers de mogelijkheid biedt om sneller met elkaar contact op te nemen, interdisciplinaire samenwerking te stimuleren en de resultaten van de research naar een breed en divers publiek te communiceren.
Hoe kan 2.0 ingezet worden in de wetenschap? Ook in Nederland wordt hier door wetenschappers over gesproken. Eén van de initiatieven is wetenschapper 2.0, door onder andere medewerkers van TU Delft en WageningenUR.


Geïnteresseerd? Join the conversation! Er is een blog, een LinkedIn groep en een Twitter account met als thema wetenschapper 2.0.

No comments:

Post a Comment