14 March 2016

Data journals: promotie van datapublicatie

Meer en meer wordt er met digitale onderzoeksdata gewerkt. Datasets worden duurzaam gearchiveerd en openbaar gemaakt en zijn daarmee herbruikbaar voor ander onderzoek.

Als je als onderzoeker bij jouw publicatie ook de onderliggende onderzoeksdata publiceert, word je meer geciteerd.
Sommige uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften moedigen onderzoekers aan om ook hun data te publiceren, andere stellen dit zelfs verplicht

De laatste jaren zijn de zgn. data journals in opkomst. Dit zijn digitale tijdschriften die zich geheel of gedeeltelijk richten op het publiceren van data papers, artikelen waarin een specifieke, online vindbare dataset wordt beschreven.


De beschrijving van een dataset in een data paper bestaat onder meer uit een samenvatting, achtergrondinformatie, informatie over de dataverzameling, -analyse, software, bestandsformaten en de data of link naar de vindplaats van de dataset in een data repository of data-archief.

Enkele voorbeelden van data journals:
GigaScience

Scientific Data

Journal of Open Psychology Data

Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences


Bij data journals gaat het dan ook primair om de promotie van onderzoeksdata, niet direct om de publicatie op basis van deze data. Het is een alternatieve manier om bekendheid te geven aan je onderzoek.

No comments:

Post a Comment